Enligt lagen om småbarnspedagogik ska en person i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande utan dröjsmål anmäla till den som ansvarar för verksamheten vid verksamhetsstället för småbarnspedagogik, om han eller hon i sina uppgifter upptäcker ett missförhållande eller en risk för ett uppenbart missförhållande vid genomförandet av småbarnspedagogiken för barnet.

Till lagen om småbarnspedagogik fogades i augusti 2021 en paragraf om anställdas anmälningsskyldighet.

Varför?

Syftet med anmälningsskyldigheten är att effektivisera tillsynen av småbarnspedagogiken. Med stödet från lagstiftningen säkerställer man att personalen inom småbarnspedagogiken berättar om missförhållanden eller risker för sådana som de upptäcker och att dessa kan avhjälpas så tidigt som möjligt. Småbarnspedagogikens personal har den bästa uppfattningen om verksamhetsenhetens verksamhet. Personalen kan dock ofta låta bli att anmäla missförhållanden, om de är rädda för sin egen ställning eller för eventuella negativa motåtgärder. Skyldigheten att anmäla missförhållanden ska därför i första hand ses som ett verktyg för att utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten.

Mer information om anmälningsskyldigheten

Läs mer om detta på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.