Tilläggsutbildningen i akutvård på 30 studiepoäng är särskilt riktad till sjukskötare som siktar på arbete inom en enhet för akutvård. 

Motsvarande behörighetskrav gäller för fältledare inom akutvården, förutsatt att de även har tillräcklig administrativ och operativ kompetens inom akutvård samt den erfarenhet som uppgiften kräver.

Åtminstone på akutvårdsenheter på vårdnivå två måste akutvårdarna ha YH-examen inom akutvård eller vara auktoriserade sjukskötare som har avlagt en studiehelhet på minst 30 sp med inriktning på akutvård på en yrkeshögskola.

Kostnader för tilläggsutbildning inom akutvård

Enligt Tehys riktlinjer ska arbetsgivaren ansvara för kostnaderna för yrkesmässiga tilläggsutbildningar och kompletterande utbildningar, om arbetsgivaren har ålagt arbetstagaren att genomgå utbildningen.

Kostnaderna för omfattande, lagstadgade tilläggsutbildningar inom hälsovården, såsom exempelvis tilläggsutbildningar inom akutvård, bör dessutom subventioneras av staten (SHM, UKM). På så sätt blir den enskilda arbetstagaren inte tvungen att själv stå för kostnaderna för utbildningen.