Om debitering av arbetsgivare av någon anledning inte är möjligt eller om du inte vill det, kan du sköta medlemsavgiften själv.

Det finns tre sätt att betala själv. 

1. Via e-tjänstens räknare 

 • logga in på e-tjänsten
 • välj avsnittet ”medlemsavgifter och betalning av medlemsavgifter”
 • ange de uppgifter som behövs i medlemsavgiftsräknaren och tryck ”beräkna” 
 • klicka på knappen betala medlemsavgift, som leder dig att betala avgiften via Paytrail-tjänsten. 

2. Betalningsreferenser och virtuell kod 

 • logga in på e-tjänsten
 • välj avsnitten ”Medlemsavgifter och betalning av medlemsavgifter”
 •  ange de uppgifter som behövs i medlemsavgiftsräknaren och tryck ”beräkna” 
 • du får en betalningsreferens och en virtuell kod för de sökkriterier du har angett, och du kan använda någondera av dem när du loggar in på din nätbank. 

Dessutom får du en referenslista per e-post i januari varje år. Referenslistan har ett eget referensnummer för varje månads betalning. Gör betalningen i din nätbank med referensen för den månad som betalningen är avsedd för. Det här är oerhört viktigt eftersom medlemsavgiften registreras som betalningen för den månad vars referens du har angett. 

Om du har tappat bort din referenslista kan du begära en ny via e-tjänstens avsnitt ”ta kontakt”. 

3. Via Mobilappen

Man loggar in i appen med samma medlemsuppgifter som till Tehys webbplats. 

Bildande av medlemsavgiften  

Medlemsavgiften betalas på alla beskattningsbara utbetalningar av arbetsgivaren 

 • på löneinkomst 
 • på arvode till förtroendeman  
 • på semesterpenning och -ersättning 
 • på deltidsarbete. 

Om du har flera arbetsgivare betalar du medlemsavgiften för alla skattepliktiga inkomster.  

Tehyläinen syömässä

Hur stor är medlemsavgift? 

Noggrann skötsel av medlemsavgifterna garanterar dig alla Tehys tjänster och fördelar.