TPTES-förhandlingarna fortsatte

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata hälsovårdssektorn fortsatte idag.

Image text
Kuva: Aki Rask

– Vi kartlade de element som skulle möjliggöra en lösning för kollektivavtalet, det vill säga lösningsförslag för löner, avtalsperioden och textändringar, berättar förhandlingschef Vappu Okkeri.

Förhandlingarna fortsätter torsdagen den 2.5.

Sote rf och Välfärdsbranschens centralorganisation HALI rf förhandlar om det allmängiltiga kollektivavtalet för hälso- och sjukvårdsbranschen, avtalsperioden löper ut den 30.4.2024.