Till beslutsfattare: Tehys mål för att förhindra våld inom social- och hälsovårdsbranschen

Anställda inom social- och hälsovården och det pedagogiska området utsätts dagligen för våld, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende i sitt arbete. Som beslutsfattare kan du arbeta för ett tryggare arbetsliv.

Tehys kampanj mot våld syftar till att väcka offentlig diskussion om våldet inom vårdbranschen. Det är orimligt att man i ett jobb där man hjälper andra utsätts för enormt mycket våld. Våld på arbetsplatsen driver anställda till att byta arbetsplats och bransch och förvärrar situationen inom social- och hälsovårdsbranschen. I Finland behöver vi arbetsinsatsen av varje yrkesperson inom social- och hälsovårdsbranschen. Minimikravet för att stanna kvar i arbetet och branschen är rätten att få arbeta utan att bli misshandlad under arbetspasset. Som samhälle kan vi inte acceptera våld på arbetsplatsen som någonting som hör till branschen, utan det måste råda absolut nolltolerans mot våldet.

Förutom lönen inom social- och hälsovårdsbranschen måste även arbetsförhållandena förbättras. Som en del av detta behövs ändringar i lagstiftningen. Vi kräver ändringar i såväl straff- som arbetslagstiftningen. Våra mål för att förebygga våldet listas nedan. Som beslutsfattare kan du påverka.

En arbetsplats utan våld gynnar hela samhället. Varje sjukfrånvaro som beror på våld är onödig. På trygga arbetsplatser fortsätter också karriärerna längre och bytet av bransch minskar. Detta har även nationalekonomisk betydelse.