Om din medlemsavgift inte har betalats eller om du inte har meddelat om oavlönad tid, kontakta Tehys medlemstjänst. Tillsammans funderar vi på hur medlemsavgifterna och medlemskapet sköts om för att bli uppdaterade. Det är viktigt att ditt medlemskap bibehålls utan avbrott och att medlemsförmånerna är tillgängliga för dig.

Du kan kontrollera och betala medlemsavgifter och meddela om obetalda perioder via Tehys e-tjänst. Om du har försummat att meddela om medlemsavgifter eller betalningsbefrielse får du en förfrågan om de saknade medlemsavgifterna. I värsta fall avslutas ditt medlemskap. 

Självbetalande medlemmar 

En förfrågan skickas till självbetalande medlemmar om de saknade medlemsavgifterna före själva inkassokravet, så det lönar sig att svara på det mottagna meddelandet omedelbart.

Du har kanske betalat din medlemsavgift, men den kan ha registrerats felaktigt. Medlemskapsavgiften bör betalas med referensen till den månad månadsavgiften är avsedd att betalas. Om du använder samma månadsreferens för en helårsbetalning, tolkar systemet att några av månaderna är obetalda.

Medlemmar med debitering hos arbetsgivare 

En förfrågan skickas till arbetsgivarna för de medlemmar som har debitering hos arbetsgivare om de saknade medlemsspecifika rapporterna innan vi kontaktar medlemmen. På basis av de medlemsspecifika rapporterna kan vi stämma av medlemsavgifterna som debiteras av arbetsgivaren och betalas till Tehy som medlemmarnas medlemsavgifter. 

En stor del av arbetsgivarna skickar rapporterna om medlemsavgifterna de betalat kvartalsvis, och som ett resultat registreras medlemsavgiftsinformationen i medlemmarnas uppgifter med en fördröjning. Det är mycket viktigt att du själv kontrollerar i lönebeskedet att den debiterade medlemsavgiften syns under ”medlemsavgift till fackförbund” eller ”medlemsavgift” med Tehys medlemsavgiftsprocent. 

Inkassokrav och upphörande av medlemskap för obetalda medlemsavgifter 

I Tehy granskas medlemsavgifterna halvårsvis och inkassokrav skickas i mars och september.

I marskravet granskas betalningarna juli–december och septemberkravet betalningarna i januari–juni. Det lönar sig att reagera på inkassokravet. Om inget svar emottas inom förfallodagen upphör medlemskapet i Tehy på grund av obetalda medlemsavgifter.