Image text
Foto: iStock

Tryggheten på arbetsplatsen och ett gott arbetsklimat befrämjer patientsäkerheten. Bara en frisk arbetstagare kan hjälpa andra.