I vissa livssituationer är du befriad från att betala medlemsavgifterna. Kom alltid ihåg att meddela oss när du är borta från arbetslivet och inte får lön, eftersom befrielsen från medlemsavgifter inte sker automatiskt.

Meddela via e-tjänsten genast när den obetalda perioden börjar. Rätten till betalningsfrihet börjar den dag meddelandet har gjorts.

Genom att meddela oss om väsentliga förändringar i din livssituation undviker du onödiga påminnelser om medlemsavgifter och i värsta fall att medlemskapet upphör.

Vi får till exempel inte information om familjeledighet från arbetsgivaren, så det måste man meddela om själv. 

Meddela också om permitteringar eller början och slutet av arbetslöshet, även om du har varit i kontakt med arbetslöshetskassan.

Tidsperioder som berättigar till befrielse från medlemsavgifter

•    familjeledighet (moderskaps-, faderskaps-, föräldra-, och vårdledighet)
•    värnplikt och civiltjänstgöring
•    alterneringsledighet
•    arbets-, eller tjänstledighet (pågående anställning)
•    arbetslöshet (ska vara meddelat till TE-byrån)
•    permittering
•    rehabiliteringsstöd
•    sjukledighet
•    arbete som anhörigvårdare om du inte är i lönearbete.
•    fortsatta studier på heltid, då du avlägger fortsättningsexamen, fortbildningsexamen eller examen inom en annan bransch (t.ex. Högre YH). Studiernas start -och avslutningsdag och läroanstalt samt examen ska anmälas till medlemsregistret direkt då studierna börjar. Du kan göra anmälan via e-tjänsten.

Om du tillfälligt är borta från lönearbetet av en anledning som inte berättigar till befrielse från medlemsavgift, betalar du medlemsavgiftens minimibelopp på 8 euro per månad.

Fullständigt befriad från medlemsavgiften

•    Tehys hedersmedlemmar 
•    fortsatta studier inom branschen på heltid.

Studerande som bedriver fortsatta studier på heltid och avlägger social-, hälsovårds- eller pedagogiska områdets grundexamen (branschens yh-examina och examina för andra stadiets studier) är befriade från att betala medlemsavgiften. 

Du anses studera på heltid om dina studier omfattar minst 4,5 kompetenspoäng eller 3 studieveckor i genomsnitt per studiemånad. Om studiernas omfattning inte har räknats ut i kompetenspoäng eller studieveckor, ska du delta i undervisning eller inlärning i arbetet i genomsnitt minst 25 timmar per vecka.

Tiden som används till hemuppgifter räknas inte in i antalet timmar per vecka.

Studiernas start -och avslutningsdatum och läroanstalt samt examen ska anmälas till medlemsregistret direkt då studierna börjar. Du kan göra anmälan via e-tjänsten. Rätten till betalningsfrihet börjar den dag meddelandet har gjorts.