Permittering innebär att arbetet och löneutbetalningen tillfälligt avbryts. Arbetstagaren får alltså inte lön för den tid han eller hon är permitterad.

Efter självristiden har arbetstagaren möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Arbetstagaren tjänar in full semester under korta permitteringar.

Arbetstagaren tjänar inte längre in semester när permitteringen har varat över 30 kalenderdagar (måndag till söndag)

  • inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena
  • inom SHVS
  • på arbetsplatser där man tillämpar Avainta rf:s kollektivavtal.

I övrigt inom den privata sektorn tjänar arbetstagaren in semester för de 30 första arbetsdagarna under permitteringen, alltså i praktiken för sex veckor.

Om permitteringen tar slut och arbetstagaren senare permitteras på nytt, tjänar han eller hon in full semester även under den nya permitteringen.

Iloinen hoitaja

Ingen lön, ingen medlemsavgift

I vissa livssituationer är du befriad från att betala medlemsavgifterna. Kom alltid ihåg att meddela oss när du är borta från arbetslivet och inte får lön, eftersom befrielsen från medlemsavgifter inte sker automatiskt.