Om du är missnöjd med vår tjänst och vill säga upp medlemskapet, vänligen överväg ännu saken. Istället för att säga upp medlemskapet kan du gärna ge oss feedback. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och din feedback är av största betydelse.

Om du utträder ur Tehy förlorar du fackförbundets förmåner och tjänster, såsom försäkringar, juridisk hjälp, rådgivning i problematiska situationer kring ditt arbetsförhållande och hjälp från din arbetsplatsförtroendeman. Du kan till exempel inte skaffa en ansvarsförsäkring själv från försäkringsbolaget för att täcka skador som sker i ditt arbete.

Om du ändå vill säga upp medlemskapet, gör det skriftligen genom e-tjänsten.

Ange följande obligatoriska uppgifter i samband med uppsägningen av medlemskapet:

  • namn och medlemsnummer eller födelsedatum
  • tidpunkt för uppsägningen (datumet för uppsägningen, kan inte vara retroaktivt, men kan vara den innevarande dagen eller i framtiden)
  • om du säger upp medlemskapet i Tehy och arbetslöshetskassan eller bara en av dem
  • orsaken till uppsägningen för statistikföring.

Uppsägningsdatumet är det datum som du meddelar. Om du inte meddelar något uppsägningsdatum, är uppsägningsdatumet det datum då meddelandet om uppsägning tas emot. Uppsägningsdatumet kan inte vara retroaktivt.

Om din medlemsavgift har dragits av direkt på din lön, kom ihåg att meddela lönekontoret att debiteringen av medlemsavgiften upphör. Kontrollera ditt lönebesked.

Om du ändrar dig eller återvänder till branschen är du alltid välkommen tillbaka som medlem!

Byte av fackförbund

Om du byter från Tehys bransch till arbete i en annan bransch, rekommenderar vi att du ansluter dig som medlem i det fackförbund som förhandlar om din nya arbetsgivares kollektivavtal.

Se till att ditt byte till det nya fackförbundet och arbetslöshetskassan sker utan att ditt medlemskap avbryts för att bl.a. bevara rätten till arbetslöshetsskydd. Betala medlemsavgifterna till Tehy fram till bytet. Var också noga med att meddela ditt lönekontor om att du byter fackförbund.

Vanhempi nainen istuu koiran kanssa metsässä.

Om du går i pension

Kontakta oss om du går i pension så registrerar vi dig som seniormedlem.