Image text
iStock

Arbetsgivaren har rätt att leda arbetet och bestämma hur arbetstiden ska användas. Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om arbetstagaren får använda sociala medier under arbetstid.

Sociala medier omfattas av samma regler som samhället i övrigt.

Problem med sociala medier uppstår ofta då någon annan än den ursprungliga mottagaren får tillgång till en text. Detta kan ske exempelvis när en medlem i en sluten grupp vidarebefordrar ett meddelande. Även i sådana fall är det den som har skrivit texten som ansvarar för den.

Man bör exempelvis aldrig dela patientuppgifter eller arbetsgivarens affärshemligheter i sociala medier. Om man vill uttrycka åsikter om sina arbetsgivare bör man göra det på ett sakligt sätt och undvika att sprida felaktig information.