Lagen anger inte vilka kvalifikationer som krävs för att arbeta med lednings-, expert- och förmansuppgifter, så det är arbetsgivaren som avgör detta.

Lagen om yrkespersoner inom hälsovården anger minimikvalifikationer för personer som arbetar med olika uppgifter inom hälsovården. Ledning av vårdarbete baserar sig på

  • expertkunskaper i vårdarbete och ledning
  • praktisk erfarenhet av branschen
  • kunskap om och förmåga att använda forskningsresultat
  • kännedom om servicemiljön inom social- och hälsovården.

Tehy anser att förmän inom vårdarbete på högre nivå behöver ha en grundexamen inom hälso- och sjukvårdsbranschen, en lämplig högre högskoleexamen samt utbildning i och erfarenhet av ledarskap och administration.