Samarbetsförhandlingar, det vill säga sa-förhandlingar baseras på samarbetslagen. Samarbetslagen har inom den privata sektorn ändrats från 1.1.2022 bland annat så att man talar om förändringsförhandlingar i stället för om sa-förhandlingar. Dessa förändringar gäller inte kommuner eller välfärdsområden i vilka man fortfarande talar om sa-förhandlingar.