I regel är Tehys medlemsavgift för en förvärvsarbetande medlem 1,1 procent av den totala skattepliktiga inkomsten. Tillfälliga arbeten hos olika arbetsgivare räknas samman och en medlemsavgift betalas av det totala beskattningsbara beloppet.

Du kan låta arbetsgivaren ta ut medlemsavgiften direkt från din lön eller betala den själv. Det enklaste sättet är att låta arbetsgivaren dra av medlemsavgiften på din lön. Allt du behöver göra då är att kontrollera att den har dragits av korrekt.

Om din lön är 727 euro per månad eller mindre betalar du medlemsavgiftens minimisumma på 8 euro per månad. Medlemsavgiften är högst 600 euro per år. Om du har betalat en medlemsavgift på mer än 600 euro per år får du återbetalning på den överskjutande medlemsavgiften.

Tillfälligt arbete utöver den huvudsakliga sysselsättningen 

Medlemsavgiften betalas också på tillfälligt arbete. Du kan befullmäktiga arbetsgivaren att dra av medlemsavgiften direkt på din lön även vid tillfälligt arbete.

Om du vill att din arbetsgivare ska debitera medlemsavgiften, gör så här

Anmäl om ditt tillfälliga arbete i e-tjänstens avsnitt om anställning och entreprenörskap och välj nytt tillfälligt arbete. Genom att välja arbetsgivardebitering som betalningsmetod för medlemsavgiften skickar Tehy fullmakten direkt till din arbetsgivares lönekontor. Kontrollera ditt lönebesked, där den debiterade medlemsavgiften kommer att visas.

Genom att meddela om ditt tillfälliga arbete till medlemsregistret får du också information gällande den tillfälliga arbetsplatsen och meddelanden från förtroendemannen. Att meddela om ett tillfälligt arbete påverkar inte uppgifterna i din fackavdelning eller eventuella förtroendeuppgifter. 

Om du vill betala medlemsavgiften för tillfälligt arbete själv, gör så här

Om du betalar medlemsavgiften själv, kan du sköta medlemsavgiften i avsnittet om medlemsavgifter genom att skapa en referens för den nödvändiga tiden.

Tillfälliga arbeten som har avslutats eller pågått mindre än tre månader behöver inte meddelas om. Du kan sköta medlemsavgifter för avslutade tillfälliga arbeten och tillfälliga arbeten som varar mindre än tre månader i avsnittet Medlemsavgifter genom att skapa en referens till en förfluten tidsperiod eller en kort tidsperiod för tillfälligt arbete. 

Anmälan om att anställningsförhållandet upphör 

Om ditt anställningsförhållande upphör och du börjar arbeta hos en annan arbetsgivare

1.    Logga in på e-tjänsten.
2.    Anmäl om den nya arbetsgivaren i e-tjänstens avsnitt Anställning och entreprenörskap
3.    Aktivera min anställning på min tidigare arbetsplats har upphört.

Om din anställning upphör av någon annan orsak som till exempel arbetslöshet

1.    Logga in på e-tjänsten. 
2.    Gå till avsnittet Ändring i medlemskapet. 
3.    Avsluta anställningen i dina registeruppgifter och meddela om din nya situation. 

Förändringar i livssituationen

Vi får inte information om början eller slutet på permitteringar, arbetslöshet eller oavlönade perioder från annanstans än medlemmen själv. Därför bör du själv informera oss om dessa.

Vi får inte heller information om permanent pensionering från arbetsgivaren. Din egen aktivitet är viktig. 

Håll din medlemsinformation uppdaterad för att undvika onödiga anmärkningar om medlemsavgift eller i värsta fall att medlemskapet sägs upp. 

Anvisningar för Tehys e-tjänst finns på Skötsel av medlemskap.