Anmälan är det bästa försvaret - gör alltid en anmälan

Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddet. Som anställd är det viktigt att du vet att våld inte är en fråga om yrkesval. Du har rätt att hjälpa och vårda andra utan rädsla. Varje hotfull situation och våldssituation ska anmälas till den egna chefen, arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården.

Anställda inom social- och hälsovården och det pedagogiska området utsätts dagligen för våld, sexuella trakasserier och annat osakligt beteende i sitt arbete. Det är oerhört viktigt att anmäla våld, eftersom statistiken annars visar att våld inte förekommer. Även med tanke på den anställdas rättssäkerhet är det viktigt att göra en anmälan. Varje anmälan går till arbetsgivaren, som ansvarar för arbetarskyddet. 

Här har vi samlat anvisningar för hur du ska göra i en våldssituation på arbetsplatsen.

Vi arbetar varje dag för säkerheten för anställda inom social- och hälsovårdsbranschen. Vi hjälper våra medlemmar genom att ge råd och anvisningar, och våra förtroendemän och experter är tillgängliga för medlemmarna. Våra jurister för vidare juridiska processer som gäller våldssituationer. Bli medlem i Tehy!