När ett barn inom småbarnspedagogiken har en sjukdom som kräver läkemedelsbehandling eller om det kommer att barn för vård som behöver regelbunden läkemedelsbehandling, måste man komma överens om genomförandet av den på erforderligt sätt.

Checklista för läkemedelsbehandling

  • Inom småbarnspedagogiken ges endast nödvändiga läkemedel
  • Genomförande av läkemedelsbehandling är hälso- och sjukvårdens verksamhet och ska i första hand genomföras av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården
  • På enheten ska det finnas en uppdaterad plan för läkemedelsbehandling
  • Barnets läkemedelsbehandling har antecknats i planen för småbarnspedagogik
  • Föräldrarna tar med barnets läkemedel till daghemmet i respektive originalförpackning, av vilken framgår läkarens ordination
  • Föräldrarna ska känna till vem som genomför läkemedelsbehandlingen inom småbarnspedagogiken
  • Kompetensen för och tillgängligheten till personer som deltar i läkemedelsbehandlingen säkerställs för hela verksamhetsperioden, med beaktande av personalens semestrar och oförutsägbara frånvaron
  • Vid utarbetande av barnets plan för läkemedelsbehandling bedöms huruvida barnet kräver särskild omsorg och fostran, och om ordnandet av läkemedelsbehandlingen kräver extra personalresurser.

Källa: Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling. Social- och hälsovårdsministeriets publikation 2021:6.

Tyttö

Är din grupps dimensionering i sin ordning? 

Läs mer om personaldimensionering och kontrollera med vår räknare om din grupps dimensionering är den rätta. 

Guide för yrkespersoner inom småbarnspedagogiken

Tehy och Professionella för Barnavård i Finland rf (SLaL) har sammanställt en handbok för yrkespersoner inom småbarnspedagogiken. Handboken innehåller mycket viktig information om stöd för arbetslivet – läs den!

Sälla dig till gruppen av yrkespersoner inom småbarnspedagogiken

Bli medlem i Tehy! Vi erbjuder bland annat

Som medlem deltar du tillsammans med oss i att främja arbetsvillkoren och löneutvecklingen inom det småbarnspedagogiska området!