Image text
Foto: iStock

Arbetstagaren har rätt till en daglig rast (matrast) om han eller hon arbetar mer än sex timmar per dag. Rasten får inte placeras precis i början eller slutet av arbetsskiftet.

Om arbetstagaren fritt kan avlägsna sig från arbetsplatsen under rasten, räknas rasten som egen tid. Annars ska rasten räknas som arbetstid. Vid periodarbete ordnas matrasten vanligen under arbetstid.

De flesta kollektivavtal innehåller en bestämmelse om en tio minuters kaffepaus.

Dygnsvila

Arbetstagaren har rätt till dygnsvila inom 24 timmar från början av varje arbetsskift. Dygnsvilan ska bestå av en sammanhängande period på minst 11 timmar, med undantag för arbete som görs då man har beredskap. 

Vid periodarbete är det möjligt att förkorta dygnsvilan till nio timmar av skäl som beror på arrangerandet av arbetet, det här får dock inte ske regelbundet. Om dygnsvilan förkortas till nio timmar har arbetstagaren rätt att få den outtagna dygnsvilan i samband med följande dygnsvila. Om det här av vägande skäl inte är möjligt ska den otutagna vilotiden ges senast inom 14 dygn. 

Veckovila

Arbetstagaren har rätt till minst 35 timmars sammanhängande veckovila varje vecka. Dessa timmar kan dock utjämnas över en period på 14 dygn.  I så fall ska arbetstagaren få en sammanhängande veckovila på minst 24 timmar under den ena veckan och den återstående delen av 70 timmar, alltså 46 timmar, under den andra veckan.