Tehys lärarmedlemskap är avsett för social- och hälsovårdsbranschens yrkesutbildade som arbetar heltid som lärare. Som lärarmedlem är du fackavdelningens medlem.

Anslut dig som lärarmedlem i Tehy

Som medlem i Tehy får du aktuell information om förändringar och forskning inom branschen. 

Lärarens medlemsförmåner 

  • Tehy-tidskriften 
  • utbildningar 
  • nyhetsbrev 
  • semesterförmåner 

Om du har tillfälliga arbeten inom social- och hälsovården får du hjälp av förtroendemän och Tehys försäkringsskydd. Tehys e-tjänster för medlemmar är också tillgängliga för dig i frågor som rör social- och hälsobranschen. 

Lärarens medlemsavgift

Lärarens medlemsavgift är 50 euro per år. Du får en inbetalningsblankett i början av året.

Lärarmedlemskapet inkluderar inte UKTA-rådgivning. Man bör alltid själv kontrollera medlemskapet i Hälsovårdens arbetslöshetskassa från arbetslöshetskassan. Medlemskap i kassan ingår inte automatiskt i årsavgiften.

Fackförbundens och arbetslöshetskassans medlemsavgift sänker beskattningsbar inkomst med beloppet av medlemsavgiften i beskattningen. Vi skickar uppgifterna om medlemsavgiften automatiskt till skattemyndigheterna. Kontrollera på din skattedeklaration att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.