Arbetstagaren har vanligen rätt till betald sjukledighet under en längre tid än normalt, om arbetsoförmågan beror på ett olycksfall i arbetet.

Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena har arbetstagaren exempelvis rätt till full lön under upp till 120 dagar i fall av olycksfall i arbetet.

Med olycksfall i arbetet avses en olycka som inträffat på arbetsplatsen eller på vägen till eller från arbetet, och som lett till arbetsoförmåga.

Mies

Anställningsrådgivning för våra medlemmar

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans! Som tehyit kan du kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.