Det enklaste sättet att hålla ordning på ditt medlemskap är att låta din arbetsgivare automatiskt dra av medlemsavgiften på din lön. Då behöver du inte räkna ut beloppet själv hur stor medlemsavgift du måste betala varje månad. Kontrollera i ditt lönebesked att avgiften har dragits av varje månad.

För att en arbetsgivare ska kunna dra av medlemsavgiften måste du ingå ett debiteringsavtal med din arbetsgivare. Debiteringsavtalet är en fullmakt, genom vilken arbetstagaren ger arbetsgivaren fullmakt att dra av medlemsavgiften på lönen. 

Du kan ge Tehy tillstånd att skicka debiteringsavtalet eller lämna in det själv till din arbetsgivares lönekontor.

Tehy skickar debiteringsavtalet till arbetsgivaren 

1.    Logga in på e-tjänsten
2.    Välj ”Befullmäktiga Tehy att skicka fullmakt för medlemsavgiften till ditt lönekontor” 
3.    Om det gäller en ny arbetsgivare, gör en ny arbetsplatsanmälan och välj debitering av arbetsgivare som betalningsmetod. 
4.    Om det gäller en nuvarande arbetsgivare, anmäl om ändringen av betalningsmetod via e-tjänsten. Om arbetsgivaren debiterar medlemsavgiften finns det en länk ”Byt till debitering av arbetsgivare” i avsnittet om medlemsbetalningsmetod, där du kan klicka för att ändra betalningsmetod till debitering av arbetsgivare. Ändringen går till Tehys medlemstjänst och vi skickar debiteringsfullmakten till din nuvarande registrerade arbetsgivare.

Lämna in debiteringsavtalet själv till arbetsgivaren

Om du vill lämna in debiteringsavtalet själv till arbetsgivaren,

•    logga in på e-tjänsten
•    välj ”Befullmäktiga Tehy att skicka fullmakt för medlemsavgiften till ditt lönekontor” 
•    klicka på länken ”Skriv ut debiteringsformuläret och lämna in till lönekontoret”.

Alternativt kan du skriva ut ett anslutningsformulär på papper från den här länken, som också fungerar som fullmakt för att debitera medlemsavgiften. 

Debitering via arbetsgivaren med flera arbetsgivare

Debiteringsavtalet gäller endast en arbetsgivare. Om du byter arbetsgivare, ska du göra ett nytt avtal och om du har flera arbetsgivare ska du göra ett eget avtal med alla. 

Om du byter arbetsplats eller verksamhetsställe hos samma arbetsgivare, rekommenderas det att du kontaktar lönekontoret och kontrollerar om ett nytt debiteringsavtal behöver fyllas i eller om debiteringen fortsätter med det befintliga avtalet.

Start av medlemsavgiftens debitering 

Som regel börjar debiteringen av medlemsavgiften från början av månaden efter avtalets ingående. Kom ihåg att kontrollera i lönebeskedet att Tehys medlemsavgift visas i punkten medlemsavgift till fackförbund eller medlemsavgift och beloppet är 1,1 procent.

Upphörande av medlemsavgiftens debitering 

Om du inte vill att din arbetsgivare drar av medlemsavgiften direkt på lönen, informera själv ditt lönekontor om att debiteringen av medlemsavgiften ska upphöra. Kontrollera alltid själv från ditt lönebesked att medlemsavgiften inte längre debiteras för löneperioden efter att du meddelat om detta.

Kom också ihåg att meddela Tehys medlemsregister om att debiteringen upphör, om ditt medlemskap i Tehy fortsätter. Då uppdaterar vi medlemsregistret din betalningsmetod som ”självbetalande”.