Medlemsmärket är en symbol för tehyiternas samhörighet. Till sitt värde kan medlemsmärket jämställas med förtjänsttecken. Medlemsmärket fästs på bröstet på arbetsklädseln längst till vänster efter samarbetsmedlemsorganisationernas märken och kompetensmärket.

Du kan beställa ett gratis medlemsmärke efter att du blivit medlem i en av Tehys fackavdelningar för den första gången. Beställningen sker genom e-tjänsten.

Om du tappar bort medlemsmärket och vill beställa ett nytt tas en avgift ut för beställningen. 

Medlemsmärket godkändes 1985. Den visar Tehys röda symbol på vit botten. Märket är av silver med emaljerad yta.