Image text
Foto: iStock

Om arbetsgivaren har avslutat anställningen på ett lagstridigt sätt måste hen betala ersättning till arbetstagaren för grundlös uppsägning.

Ersättningen är en summa som motsvarar lönen för minst tre och högst 24 månader.

När man fastställer ersättningen storlek kan man ta hänsyn till bland annat

  • hur lång tid arbetstagaren förväntas vara utan arbete
  • förlust av inkomst
  • arbetsförhållandets längd och den tid som återstod av ett eventuellt visstidsavtal
  • arbetstagarens ålder och dennes möjligheter att få ett arbete som motsvarar hans eller hennes yrke eller utbildning
  • hur arbetsgivaren sade upp avtalet
  • vilken orsak arbetstagaren själv har gett till uppsägningen. 

Om ditt arbetsförhållande har sagts upp eller hävts och du vill utreda grunderna till detta ta kontakt med Tehys intressebevakning. Om det efter en utredning ser ut som om att det inte har funnits grund för avslutandet förhandlar Tehys sakkunniga med arbetsgivaren om ersättning. 

Om man inte kommer till en uppgörelse i godo är det i sista hand möjligt att bestrida saken i tingsrätten med hjälp av Tehys jurister.