Textändringar på agendan vid förhandlingsbordet för den prehospitala akutsjukvården

Det fördes konstruktiva samtal om textändringarna under förhandlingarna.

Förhandlingarna om prehospitala akutsjukvårdens kollektivavtal fortsätter på onsdag den 15 maj.