När förtroendemannavalet har hållits ska Tehy underrättas om valet av förtroendeman.

Offentliga sektorn

Inom avtalsområdena AKTA och SH meddelas förtroendemannauppgiften direkt i Kilta genom att logga in på e-tjänsten. Fackavdelningen som ordnat valet gör meddelandet.

 

Privata sektorn

Den privata sektorns förtroendemannauppdrag anmäls till Tehy via e-tjänsten Meny > Din förtroendepost > Anmäl privata sektorns förtroendepost.

Alternativt kan förtroendemannauppdraget anmälas genom att fylla i en blankett och skicka den till Tehy. Anvisningarna och blanketten finns i filerna nedan.