En arbetstagare med månadslön har rätt att få sin vanliga lön under sjukledigheten.

För timanställda

  • Inom den privata sektorn betalas lön i enlighet med antalet timmar arbetstagaren hade arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk.
  • Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena betalas en dagslön till arbetstagaren som ersättning för sjukdagen.

Definitionen för full lön varierar något mellan olika kollektivavtal. Inom den kommunala sektorn och välfärdsområdena samt på arbetsplatser där man tillämpar Avainta rf:s kollektivavtal eller kollektivavtalet för akutsjukvård höjs lönen för sjukledigheten med en procent som motsvarar söndagsarbetet.

Detta innebär att man räknar ut hur stor del av arbetstagarens inkomst söndagstilläggen utgör. I de flesta fall räknar man ut detta per semesterkvalifikationsår. Man räknar alltså ut hur många procent av arbetstagarens månadslön söndagstilläggen utgör under perioden april till mars. Lönen för sjukledigheten höjs med denna procent.

Inom hälsoservicebranschen och den privata socialservicebranschen tar man även hänsyn till kvälls-, natt- och lördagstillägg, som inkluderas i lönen för sjukledigheten på basis av antingen en redan uppgjord förteckning över arbetsskift eller ett medeltal för en längre tid.

Anställningsrådgivning för våra medlemmar

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans! Som tehyit kan du kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.