Arbetsgivaren kan inte förbjuda arbetstagaren att delta i repetitionsövningar, befolkningsskyddsutbildningar eller krishanteringsuppdrag.

Vid sådana ledigheter har arbetstagaren vanligen rätt till dagpenning från försvarsmakten. Dessutom har man i vissa kollektivavtal avtalat att arbetsgivaren vid sådana ledigheter betalar mellanskillnaden mellan arbetstagarens lön och dagpenningen från försvarsmakten.

Exempelvis inom välfärdsområdena, den kommunala sektorn och akutvårdssektorn har man avtalat om att arbetstagare som deltar i repetitionsövningar eller befolkningsskyddsutbildningar får lön för den tid som åtgår till detta, med avdrag för reservistlön eller motsvarande ersättning. Arbetstagaren får dock inte betalt för frivilliga repetitionsövningar.