För företagare på heltid är medlemsavgiften 20 euro per månad. Om du arbetar samtidigt som förvärvsarbetare och företagare är din medlemsavgift 1,1 procent av din totala skattepliktiga inkomst, men minst 20 euro per månad.

Fackförbundens och arbetslöshetskassans medlemsavgift sänker beskattningsbar inkomst med beloppet av medlemsavgiften i personbeskattningen.

Vi skickar uppgifterna om medlemsavgiften automatiskt till skattemyndigheterna. Kontrollera på din skattedeklaration att medlemsavgiften har beaktats det år då du har betalat den.

Om din företagsverksamhet är liten eller på paus

Du kan bara befrias från företagarens medlemsavgift om verksamheten upphör helt, till exempel under familjeledighet. Då är Tehys företagarförsäkringar inte i kraft.

Företagare och medlemskap i arbetslöshetskassan

Hälsovårdens arbetslöshetskassa är löntagarnas arbetslöshetskassa. Yrkesutövare som bisyssla kan vara ansluta sig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa som är löntagarnas arbetslöshetskassa. Företagare på heltid kan ansluta sig till Företagarkassan om de vill. Företagare som är medlem i Företagarkassan kan få inkomstrelaterad dagpenning om hens företagsverksamhet upphör. Man bör alltid själv hos arbetslöshetskassan kontrollera medlemskapet i den.

Det finns tre sätt att betala företagarens medlemsavgift

1. Via e-tjänstens räknare

Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften själv är 

•    att logga in på e-tjänsten och använda räknaren i avsnittet Medlemsavgifter och betalning av medlemsavgift. 
•    Välj alternativet Företagare.
•    Ge tidsperiod och klicka på Beräkna.
•    Sedan klickar du på betala medlemsavgift, som leder dig att betala avgiften via Paytrail-tjänsten. Detta gör att du kan betala medlemsavgiften för hela året på en gång.

2. Betalning direkt i den egna nätbanken

•    Logga in på e-tjänsten.
•    Använd räknaren i avsnittet Medlemsavgifter och betalning av medlemsavgifter
•    Välj alternativet Företagare. 
•    Ge tidsperiod och klicka på Beräkna. 
•    Du får en betalningsreferens och en virtuell kod för de sökkriterier du har angett. Du kan använda endera av dem när du loggar in på din nätbank. 

Dessutom får du en referenslista per post i januari varje år, som har ett eget referensnummer för varje månad. Gör betalningen i din nätbank med referensen för den månad som betalningen är avsedd för. Det här är oerhört viktigt eftersom medlemsavgiften registreras som betalningen för den månad vars referens du har angett.
Om du har tappat bort din referenslista kan du begära en ny via e-tjänstens avsnitt ”ta kontakt”.

3. Via Mobilappen

Man loggar in på appen med samma medlemsuppgifter som till Tehys webbplats.