Är du medlem i Tehy och intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på dina kollegor och stödja dem? Du är en lysande kandidat till förtroendeman!

Förtroendemannen är arbetstagarnas representant. Hen är tehyiternas viktigaste medlemsförmån och stöd på arbetsplatsen. Hjälp från förtroendemannen är en tjänst som du inte kan få någon annanstans!

Förtroendemannen ger råd och hjälper tehyiterna på arbetsplatsen och förhandlar med arbetsgivaren. Hen är en nyckelperson i hur förhållandena och arbetstagares välbefinnande kan förbättras på arbetsplatsen. Viktiga uppgifter, eller hur?

Förtroendemannen har förändringskraft: vilja och mod att förbättra arbetstagarnas ställning och anställningsvillkor. Hen fungerar som aktivator och får hela arbetsgemenskapen att vara med och förbättra förhållandena på arbetsplatsen.

Som förtroendeman får du utbildning och stöd

Som förtroendeman är du aldrig ensam: du får alltid hjälp och stöd. Vi utbildar alla nya förtroendemän: vi erbjuder olika slags utbildningar under hela förtroendeuppdraget, redan från början. Tehys experter hjälper gärna med frågor och oklara fall. Dessutom har du ett brett nätverk av andra förtroendemän bakom dig. Detta gäng har kunskap, kompetens och förändringskraft!

Var modig och ställ up som kandidat!

 Titta på videon

Tehys förtroendemän Päivi, Maarit och Harri beskriver varför de vill vara förtroendemän och hjälpa medlemmarna.

Luottamusmies

Förtroendemannens uppgifter

Förtroendemannen hjälper och stöder Tehys medlemmar på arbetsplatsen t.ex. i frågor om anställningsförhållandet. Uppgiften är mångsidig och ger också mycket åt förtroendemannen själv!

Luottamusmies

Samarbete med arbetsgivaren

Som bäst underlättar samarbetet både arbetsgivarens och arbetstagarnas arbete: saker sköts smidigt och lösningsorienterat.