Syftet med tillsynen inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken är att garantera högklassiga, lagenliga och trygga tjänster. Tillsynsformerna är myndighetstillsyn och egenkontroll.

Arbetarskydd

Tryggheten på arbetsplatsen och ett gott arbetsklimat befrämjer patientsäkerheten. Bara en frisk arbetstagare kan hjälpa andra.