Vissa livssituationer kan påverka dina medlemsavgifter. Ibland kan du bli befriad från att betala medlemsavgifter helt och hållet! Det är därför viktigt att du meddelar oss om eventuella ändringar i god tid. Nedan finns anvisningar för olika livssituationer.

Om du vill veta när du helt och hållet är befriad från medlemsavgifter, läs mer på sidan ingen lön, ingen medlemsavgift. Vi får inte information om en förändring i din livssituation från arbetsgivaren, myndigheterna eller arbetslöshetskassan. Du kan anmäla om ändringar i e-tjänsten.