Personaldimensionering inom skolhälsovården och på rådgivningarna

Inom skolhälsovården ska det finnas en heltidsanställd hälsovårdare per 600 elever. Dimensioneringen räknas som antal elever per personarbetsår för hälsovårdare.

Antalet elever per hälsovårdare måste vara lägre, om

  • hälsovårdaren arbetar på flera olika platser eller med olika arbetsuppgifter.
  • man inte har tillräcklig tillgång till andra elevvårdstjänster.
  • orten inte har ett fungerande nätverk av mentalvårdstjänster för barn och unga.
  • hälsovårdaren inte arbetar tillsammans med en namngiven läkare som är sakkunnig inom skolhälsovård.
  • skolan har många elever som behöver särskilt stöd, exempelvis elever som får specialundervisning eller går i specialskola, invandrare och problemungdomar som löper risk för utslagning.

Läs mer på THL:s webbplats

Barnrådgivningar

Tillräckligt med personal gör det möjligt att erbjuda förebyggande tjänster och anpassa sig till klienternas individuella behov.

  • Regeln är högst 340 barn per heltidsanställd hälsovårdare, ifall man inte har en vikarie under semestern.
  • Om man har en semestervikarie kan en heltidsanställd hälsovårdare ha hand om högst 400 barn.
  • Om hälsovårdaren arbetar inom fler än två sektorer eller om det i området finns många invandrare eller andra familjer som behöver särskilt stöd, bör hälsovårdaren ha ansvar för färre barn.

Läs mer på THL:s webbplats