Image text
Foto: iStock

Inom skolhälsovården ska det finnas en heltidsanställd hälsovårdare per 600 elever. Dimensioneringen räknas som antal elever per personarbetsår för hälsovårdare.

Antalet elever per hälsovårdare måste vara lägre, om

  • hälsovårdaren arbetar på flera olika platser eller med olika arbetsuppgifter.
  • man inte har tillräcklig tillgång till andra elevvårdstjänster.
  • orten inte har ett fungerande nätverk av mentalvårdstjänster för barn och unga.
  • hälsovårdaren inte arbetar tillsammans med en namngiven läkare som är sakkunnig inom skolhälsovård.
  • skolan har många elever som behöver särskilt stöd, exempelvis elever som får specialundervisning eller går i specialskola, invandrare och problemungdomar som löper risk för utslagning.

Läs mer på THL:s webbplats

Barnrådgivningar

Tillräckligt med personal gör det möjligt att erbjuda förebyggande tjänster och anpassa sig till klienternas individuella behov.

  • Regeln är högst 340 barn per heltidsanställd hälsovårdare, ifall man inte har en vikarie under semestern.
  • Om man har en semestervikarie kan en heltidsanställd hälsovårdare ha hand om högst 400 barn.
  • Om hälsovårdaren arbetar inom fler än två sektorer eller om det i området finns många invandrare eller andra familjer som behöver särskilt stöd, bör hälsovårdaren ha ansvar för färre barn.

Läs mer på THL:s webbplats