Image text
Foto: iStock

Inom barnrådgivningen är det rekommenderade antalet elever per hälsovårdare 320 och inom skolhälsovården 460. De nya rekommendationerna publicerades 25.4.2023.

THL:s nya beräkningar av personaldimensionering inom barnrådgivningen och skolhälsovården publicerades 25.4.2023 och de förändrar de arbetstagarspecifika barn- och elevantalen.

I de nya dimensioneringsberäkningarna har man tagit hänsyn till arbetshelheten med alla arbetsuppgifter för hälsovårdare och läkare inom skolhälsovården. Utöver de periodiska hälsokontrollerna inbegriper arbetstiden ärendehantering i enlighet med barnets, elevens och familjens behov, det vill säga nödvändiga uppföljnings-, extra- och stödbesök. Man har även allokerat arbetstid för många slags samarbeten. 

Tidsåtgången för hälsokontroller som har tillämpats vid beräkningen av THL:s dimensioneringsrekommendation har definierats endast för beräkningsbehoven för rekommendationen. Syftet med rekommendationerna är inte att i det vardagliga arbetet strikt styra tiden som reserverats för kontrollerna eller tiden som klienten fått av en yrkesutbildad. I förordningen fastställer man heller inte den tidsmässiga varaktigheten för kontrollerna, utan man kan avtala om dem lokalt inom ramarna för den innehållsmässiga arbetsfördelningen, regionala behov och möjligheterna som rekommendationerna för personaldimensionering ger.

Iloinen nainen

Är du hälsovårdare? Gå med i sektionens verksamhet!

Hälsovårdarsektionen samlar hälsovårdare och de som studerar till hälsovårdare och är medlemmar i Tehy.