Genombrott i FinnHEMS och Tehys avtalsförhandlingar

I avtalsförhandlingarna mellan FinnHEMS och Tehy nåddes idag ett förhandlingsresultat. Mer detaljerat innehåll i avtalet kommer att rapporteras efter att parternas styrelser har godkänt avtalslösningen.

Image text
Kuva: iStock

Detta kollektivavtal fastställer arbets- och lönevillkoren för Tehy-medlemmar som arbetar som kabinpersonal och är HCM-ambulanspersonal eller ambulanspersonal hos FinnHEMS Flygtjänster Oy eller FinnHEMS Oy.