När familjeledigheten tar slut har arbetstagaren rätt att återgå till sitt tidigare arbete.

Om detta inte är möjligt ska arbetstagaren erbjudas arbete som motsvarar det tidigare arbetet och överensstämmer med arbetsavtalet. Om detta inte heller är möjligt ska arbetsgivaren erbjuda annat arbete som överensstämmer med arbetsavtalet.

Arbetstagaren har rätt till de arbetstider och arbetsuppgifter som han eller hon hade före familjeledigheten, även om man i samförstånd ändrat på arbetsuppgifterna och arbetstiderna under ledigheten.

Om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om att göra tillfälliga ändringar i arbetsavtalet för den tid som arbetstagaren är föräldraledig, ska man alltid fastslå hur länge ändringarna gäller.