Förhandlingar om kollektivavtalet med FinnHEMS har gjort framsteg, men ingen samsyn om löneökningar ännu

Förhandlingarna om kollektivavtalet mellan FinnHEMS och Tehy fortsatte idag.

Det gjordes framsteg i förhandlingarna igen, men samsyn  löneökningar har ännu inte nåtts och några textändringar finslipas fortfarande.

Förhandlingarna fortsätter på fredag.