Arbetslivsguiden

Arbetslivsguiden hjälper när du har frågor kring ditt anställningsförhållande. Om du inte hittar svar på din fråga i arbetslivsguiden, kontakta förtroendemannen på din arbetsplats.

Kolme hoitajaa pukemassa suojavaatteita päälle.

Kollektivavtal

I kollektivavtalet beskrivs de villkor som tillämpas i ditt anställningsförhållande. I kollektivavtalet hittar du exempelvis lönetabellen samt information om vilotider och semesterpenning.