Samarbetslagen har inom den privata sektorn ändrats från 1.1.2022 bland annat så att man talar om omställningsförhandlingar i stället för om samarbetsförhandlingar. På denna sida finns information om bland annat omställningsförhandlingarnas innehåll och längd.

Omställningsförhandlingarnas förläggning i tid i förhållande till arbetsgivarens beslutsfattande 

Förhandlingarna inleds och förs när arbetsgivaren överväger planer som arbetsgivaren bedömer ha konsekvenser för personalen som omfattas av skyldigheten att föra omställningsförhandlingar.

Det är fråga om ett skede när arbetsgivaren kan specificera den planerade åtgärden och dess konsekvenser för personalen så att arbetsgivaren kan ge ett förhandlingsförslag och föra förhandlingar. Förhandlingarna förs och avslutas före arbetsgivarens beslutsfattande.