Om du är studerande fastställs medlemsavgiften beroende på om du redan har en examen inom hälso- och socialbranschen eller inte. Grunderna för medlemsavgiften för heltidsstuderande gäller ett kalenderår åt gången. Tehys fullmäktige beslutar årligen vid sitt höstmöte om grunderna för följande års medlemsavgift och om befrielserna från den. De gällande grunderna annonseras i Tehys tidning i januari.

Om du studerar till den första grundexamen inom hälsovårds-, social-, rehabiliterings- eller fostranssektorn (exempelvis närvårdare, sjukskötare) behöver du inte betala medlemsavgift. Medlemsavgiften för studerande som studerar vidare på heltid och redan har sin första grundexamen i branschen är beroende av studiemålet. 

Logga in på e-tjänsten

Studerande i grundläggande utbildning inom social-, hälsovårds-, rehabiliterings- eller fostranssektorn

När du studerar till din första examen i branschen på heltid hör du till Tehys studerandeförening och är studerandemedlem i Tehy. 

Du är befriad från att betala medlemsavgiften och är ännu inte medlem i någon fackavdelning. 

När du utexamineras kan du bli medlem i Tehys fackavdelning, dvs. bli ordinarie medlem i Tehy.

Studerande i vidareutbildning på heltid

Om du redan har en examen inom branschen och börjar studera vidare på heltid är du ordinarie medlem i en fackavdelning. 

Du anses studera på heltid om dina studier i genomsnitt omfattar minst

  • 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 3 studieveckor per studiemånad.

Om studiernas omfattning inte har räknats ut i kompetenspoäng eller studieveckor, ska du delta i undervisning eller inlärning i arbetet i genomsnitt minst 25 timmar per vecka. Tiden som används till hemuppgifter räknas inte in i antalet timmar per vecka.   

Medlemsavgift för studerande i vidareutbildning på heltid

Din medlemsavgift beror på om du bedriver fortsatta studier för att avlägga grundexamen inom branschen, kompletterande examen eller examen inom en annan bransch. 

1. Du studerar vidare till grundexamen i branschen

Du behöver inte betala någon medlemsavgift under dina studier. Grundexamina innefattar bland annat närvårdare, barnhandledare, YH-examina: sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska och bioanalytiker osv.

  • Anmäl studier via genvägen i e-tjänsten, i punkten ”Anmäl vidarestudier på heltid”
  • Välj ”Anmäl om ändringar i medlemskapet”
  • Välj orsak till medlemsavgift: ”Studerande som bedriver fortsatta studier för att avlägga grundexamen (på heltid)” och komplettera studieuppgifterna.
  • Om medlemsavgiften dragits av din lön, meddela ditt lönekontor att ingen medlemsavgift ska tas från eventuella löneinkomster under studietiden. Betalningsfriheten gäller även löneinkomst under semester.

Studiernas start- och avslutningsdatum och läroanstalt samt examen ska anmälas till medlemsregistret direkt då studierna börjar. Rätten till betalningsfrihet börjar dagen då meddelandet har gjorts. 

Betalningsfriheten för studerande på heltid gäller för ett kalenderår i taget. Tehys fullmäktige beslutar årligen vid sitt höstmöte om grunderna för följande års medlemsavgift och om befrielserna från den. De gällande grunderna annonseras i Tehys tidning i januari

2. Du studerar vidare till kompletterande examen i branschen

Medlemsavgiften är 1,1 procent av löneinkomsten under studier på heltid.

Examina innefattar bland annat HYH-examina, universitetsstudier i branschen samt samt de olika vidarestudier i branschen som kompletterar kompetensen.

  • Anmäl studier via genvägen i e-tjänsten, i punkten ”Anmäl vidarestudier på heltid”
  • Välj ”Anmäl om ändringar i medlemskapet”
  • Välj orsak till medlemsavgift: ”Studerande, fortsatta studier (på heltid)” och komplettera studieuppgifterna.

3. Du vidarestuderar i en annan bransch

Om du studerar i en annan bransch, t.ex. till ingenjör, tradenom, psykolog, od. är grunden för din medlemsavgift samma som för en person i normalt arbete. Du betalar en medlemsavgift på 1,1 procent av dina löneinkomster men minst 8 euro per månad, även under oavlönade perioder.

lippispäinen mies

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i arbetslivet. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.