Om du är studerande bestäms medlemsavgiften enligt om du redan har en examen inom hälso- och socialbranschen eller inte. Om du är grundexamensstuderande behöver du inte betala medlemsavgiften. Medlemsavgiften för studerande som bedriver fortsatta studier beror på vad du studerar.

Grundexamensstuderande

När du studerar till din första examen inom branschen på heltid tillhör du Tehys studerandeförening och du är en grundexamensstuderandemedlem. Läs mera om studerandemedlemskap

Du är befriad från att betala medlemsavgiften och är ännu inte medlem i någon fackavdelning. 

Vid utexaminering kan du gå med som medlem i Tehys fackavdelning.

Studerande som bedriver fortsatta studier på heltid

Om du redan har en examen inom branschen och börjar fortsatta studier på heltid är du en ordinarie medlem i fackavdelningen. Din medlemsavgift bestäms enligt vad du studerar.
Du anses studera på heltid om dina studier i genomsnitt omfattar minst

•    4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 
•    3 studieveckor per studiemånad.

Om studiernas omfattning inte har räknats ut i kompetenspoäng eller studieveckor, ska du delta i undervisning eller inlärning i arbetet i genomsnitt minst 25 timmar per vecka.

Tiden som används till hemuppgifter räknas inte in i antalet timmar per vecka.

Medlemsavgift för studerande som bedriver fortsatta studier på heltid

Din medlemsavgift beror på om du bedriver fortsatta studier för att avlägga grundexamen inom branschen, kompletterande examen eller examen inom en annan bransch. 

1. Du bedriver fortsatta studier och avlägger grundexamen

Ingen medlemsavgift under studietiden! Bland annat YH-examina: sjukskötare, närvårdare, barnskötare, hälsovårdare, barnmorska och bioanalytiker.

•    Anmäl om studierna i e-tjänstens avsnitt Ändring i medlemskapet
•    Välj Anmäl om ändringar i medlemskapet
•    Välj studerande som bedriver fortsatta studier för att avlägga grundexamen (på heltid) och komplettera studieuppgifterna.
•    Om medlemsavgiften har dragits av din lön, meddela ditt lönekontor att ingen medlemsavgift ska debiteras för eventuella tillfälliga arbeten under din studietid.

Studiernas start -och avslutningsdatum och läroanstalt samt examen ska anmälas till medlemsregistret direkt då studierna börjar. Du kan göra anmälan via e-tjänsten. Rätten till betalningsfrihet börjar den dag meddelandet har gjorts.

2. Du bedriver fortsatta studier och avlägger kompletterande examen eller examen inom en annan bransch

Medlemsavgiften är 1,1 procent av löneinkomsten under studier på heltid.

Bland annat högre YH-examina, universitetsexamina och olika tilläggsstudier som kompletterar kompetens, examina inom andra branscher, t.ex. ingenjör, inredningsarkitekt etc.

•    Anmäl om studierna i e-tjänstens avsnitt Ändring i medlemskapet
•    Välj Anmäl om ändringar i medlemskapet 
•    Välj medlemsavgiftens orsak: studerande som bedriver fortsatta kompletterande studier samt examen inom annan bransch (på heltid) 
•    Komplettera studieuppgifterna.

lippispäinen mies

Bli medlem i Tehy

Medlemskapet ger dig trygghet i arbetslivet. Förtroendemannen och Tehys experter hjälper dig med frågor beträffande anställningen. Som medlem får du också fina medlemsförmåner, såsom försäkringar som tillhör arbetet och rättshjälp.