Vi arbetar för att alla som arbetar inom social-, hälso- och utbildningsbranschen ska få bättre lön och arbetsförhållanden. Tillsammans har vi kraften att göra förändringar!

Vi stöder varandra under alla skeden i arbetslivet. Vi hjälper dig med eventuella problem i ditt arbetsförhållande. Vid behov kan du förlita dig på både rättshjälp och arbetslöshetsskydd. Därtill får du värdefulla medlemsförmåner!

 

Som medlem i Tehy får du

Förbättring av branschens arbetsvillkor och avlöning

Vårt mål är att skapa ett bättre arbetsliv i framtiden. Vi förhandlar om kollektivavtal och löner. Vi vill samt vågar driva våra förmåner tillsammans, och vi ger inte upp innan vi lyckas. Vi har kraften att göra förändringar! Ju fler vi är på Tehy, desto bättre hörs våra röster och desto bättre kan vi främja de saker som är viktiga för oss.

Multiprofessionellt samarbete är viktigt för vår bransch. Därför sammanför vi yrkeskunniga inom social, hälsovårds- och utbildningsbranschen. Ett brett spektrum av yrken är vår styrka. 

Rådgivning och hjälp

Vi hjälper dig till exempel när du ingår ett arbetsavtal, under ditt arbetsförhållande och när arbetsförhållandet upphör. Du får rådgivning om bland annat lön, ledighet och semestrar och om karriären. Den närmaste hjälpen är arbetsplatsens Tehy-förtroendeman, som är en yrkesmänniska i din bransch.

Om din arbetsplats inte har en förtroendeman, hjälper vår jourtelefon dig i frågor som har att göra med ditt arbetsförhållande, och genom våra e-tjänster kan du skicka oss frågor som har att göra med just din situation. Läs mera om anställningsrådgivning

Rättshjälp och juristtjänster

Vi behov kan du få rättshjälp i tviste- och brottsmål och vid meningsskiljaktigheter samt vid avtalsbrott som har att göra med arbets- eller tjänsteförhållande, yrkesutövande, studier eller arbetspraktik i Finland. Rättegångarna är utan ekonomisk risk för medlemmar, eftersom Tehy svarar för alla rättegångskostnader.

Tehy har egna advokater som är specialiserade på arbetsrätt och social- och hälsovårdsbranschen. Vi sköter varje år hundratals fall för våra medlemmar. Läs mera om rättstjänst.

Försäkringar

Arbetsgivarens försäkringar täcker inte alla olyckor. Därför är försäkringsförmånen du får genom Tehy en betydande trygghet mot olyckor i arbetslivet. Genom oss kan du också få en förmånlig livförsäkring. Läs mera on försäkringar

Inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd

När du ansluter dig till Tehy, du kan välja om du blir samtidigt medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös eller permitterad är du berättigad till arbetslöshetsdagpenning. Tehy betalar arbetslöshetskassans medlemsavgift för dig. 

Din egen fackavdelning

Fackavdelningen är ditt hembo, och det för samman medlemmarna i samma region eller på samma arbetsplats och sköter om intressebevakningen på din arbetsplats eller i ditt område. Du har möjlighet att delta i olika lokala och riksomfattande utbildningar och medlemskvällar.