Rätt att delta i Tehys utbildningar för förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige.

Tehy ordnar utbildningar i intressebevakning för personalrepresentanter. Om rätten att delta i utbildningarna har avtalats genom kollektivavtalen eller genom separata utbildningsavtal. Kontrollera alltid i kollektiv- eller utbildningsavtalet inom den egna avtalsbranschen huruvida du utifrån din uppgift har rätt att delta i en utbildning för förtroendevalda eller arbetarskyddsfullmäktige som Tehy ordnar.

Tehy kommer årligen överens med arbetsgivarens representant om vilka utbildningar du får delta i under arbetstid. Deltagande i utbildningar sker i form av avlönad utbildningsledighet (i regel, i Titania systemet K-dag). I tabellen syns avlönade utbildningar inom din avtalsbransch.

Du är välkommen även till andra utbildningar, bara du kommer överens om deltagandet med din arbetsgivare.

Anmälning

Anmäl dig till utbildningarna på vår webbplats.

Det är möjligt att anmäla sig till utbildningen om du hör till den aktuella utbildningens målgrupp.

Se till att dina uppgifter och din titel (t.ex. förtroendeman, fackavdelningens ordförande, arbetarskyddsfullmäktig) har uppdaterats i Tehys medlemsregister. Platserna fylls i anmälningsordning.

I samband med att du anmäler dig, ange

•    om du behöver inkvartering (se anvisningen om inkvartering),
•    din arbetsgivares faktureringsadress om du deltar i en kommunal, välfärdsområdenas eller statlig utbildning i intressebevakning eller arbetsskydd.

I närutbildningar går anmälningstiden ut cirka en månad före utbildningen. Därefter får du ett bekräftelsebrev med information om programmet och reseanvisningar. Anmälningar till webbutbildningar går vanligtvis ut närmare utbildningen.

Om du blir tvungen att annullera ditt deltagande i utbildningen, vänligen kontakta assistenten för den gällande utbildningen. Kom ihåg att annullera din anmälan enligt anvisningarna.

Vi betalar kostnaderna för resor och inkvartering samt måltiderna enligt programmet för personer som deltar i intressebevaknings-, arbetarskydds- och organisationsutbildningar.

De bifogade filerna: