Både arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att säga upp arbetsavtalet under prövotiden. Uppsägning under prövotiden kräver inte en sådan grund för uppsägning som anges i arbetsavtalslagen, men får inte göras på diskriminerande eller osakliga grunder.

De vanligaste orsakerna till diskriminering är graviditet och arbetstagarens hälsotillstånd. Godkända skäl till att säga upp arbetsavtalet under prövotiden kan exempelvis vara brister i utförandet av arbetet eller att arbetstagaren inte är lämpad att utföra arbetsuppgifterna eller inte passar in i arbetsgemenskapen.

Arbetsavtalet ska sägas upp inom prövotiden, och anställningsförhållandet upphör då omedelbart. Arbetstagaren behöver inte motivera varför hen avslutar anställningen. Arbetsgivaren måste motivera varför man säger upp arbetsavtalet under prövotiden om det för arbetstagaren kan verka som om detta blivit gjort på grunder som kan anses vara diskriminerande eller osakliga. Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren tillfälle att bli hörd innan arbetsförhållandet avslutas.

Arbetsgivaren kan bli tvungen att betala skadestånd om hen säger upp arbetstagaren på diskriminerande eller osakliga grunder under prövotiden.

Om du vill utreda grunderna för avslutande av ett arbetsförhållande ta kontakt med Tehys intressebevakning.