Valet av förtroendeman

Förtroendemannaval inom välfärdsområdena och kommunsektorn ordnas på hösten 2023. På hösten 2022 valde Tehy-medlemmarnas arbetstagare inom den privata sektorn förtroendemän för att representera medlemmarna i arbetsplatsfrågor.

Henkilö

Bli förtroendeman – du har förändringskraft!

Är du medlem i Tehy och intresserad av förhållandena på din arbetsplats? Vill du lyssna på och stödja arbetstagarna? Du är en lysande kandidat till förtroendeman! Eller be en arbetskamrat att ställa upp som kandidat.

Hoitajat

Rösta i förtroendemannavalet på din arbetsplats – vi har förändringskraft!

Genom att rösta påverkar du hurdan förtroendeman din arbetsgemenskap får. Tehyiterna väljer förtroendemannen genom omröstning om det finns fler än en kandidat.

Luottamusmies

Förtroendemannen är arbetsgivarens samarbetspartner

Förtroendemannen är arbetstagarnas representant och stöd, men också en viktig samarbetspartner för arbetsgivaren. Som bäst underlättar samarbetet både arbetsgivarens och arbetstagarnas arbete: saker sköts smidigt och lösningsorienterat.