Yksittäinen työntekijä voi sopia työehtosopimusta paremmista työsuhteen ehdoista, mutta ei työehtosopimusta huonommista työsuhteen ehdoista.