Periodarbetstid används allmänt på sjukhusens och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar samt på servicehem. Arbetsgivaren är inte skyldig att använda periodarbetstid, utan arbetstiden kan alltid organiseras enligt allmän arbetstid.

Periodarbetstid kan användas endast om arbetstidslagen tillåter det för arbetet i fråga eller om man har avtalat om periodarbetstid i kollektivavtalet.

Regelbunden arbetstid inom periodarbete

Inom periodarbete är den regelbundna arbetstiden det antal veckor som ingår i perioden gånger den arbetstid för en vecka som uppges i kollektivavtalet. 

Arbetstiden för en vecka är i de flesta kollektivavtal 38h 15min. I allmänhet omfattar en period tre veckor och den regelbundna arbetstiden är då 3 x 38h 15 min = 114h 45 min. 

Inom privata socialservicebranschen är arbetstiden för en vecka 38h 20min, arbetstiden för tre veckor är då 3 x 38h 20min = 115h. 

Arbetsskiftens längd vid periodarbete

  • inom SH-avtalet får man planera in högst 10 timmar. Nattskiftet kan dock vara 11 h långt.
  • enligt kollektivavtalet för akutvårdare 12 timmar, om man inte mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om något annat. 
  • enligt kollektivavtalet för hälsoservicebranschen 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift, därtill är det möjligt att komma överns om 15 timmars arbetsturer
  • enligt kollektivavtalet för socialservicebranschen 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift
  • enligt AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift.

Arbetsskiftets längd är inom de flesta kollektivavtalsområden i princip minst fyra timmar.

Vid periodarbetstid förekommer ingen dygns- eller veckoarbetstid, utan gränsen för övertid anges för hela perioden. Övertid uppstår när övertidsgränsen för hela perioden överskrids.

Lediga dagar för social- och hälsovårdsavtalets periodarbete

Enligt kapitel III 9 § 6 mom. i social- och hälsovårdsavtalet finns en bestämmelse enligt vilken man konstaterar att det inom periodarbete ska infalla två lediga dagar per vecka. Under en period om tre veckor ska antalet lediga dagar uppgå till minst sex. Av de lediga dagarna ska minst två vara på varandra efterföljande under en treveckorsperiod.

Lediga dagar för social- och hälsovårdsavtalets periodarbete varar i minst ett dygn. Om dygnet omfattar arbetstimmar skulle det inte vara fråga om en ledig dag i enlighet med periodarbete inom social- och hälsovårdsavtalet. 

Om semester varar i minst en kalendervecka, omfattar semestern två lediga dagar.

Varje avbrottsdag som infaller under en arbetsdag minskar periodens regelbundna arbetstid med 7 timmar och 39 minuter. Då omfattar det faktiska avbrottet inom det partiella veckoavbrottet inte lediga dagar, utan ledigheten ska ges utanför avbrottet.

Mies

Anställningsrådgivning för våra medlemmar

Vi känner till kollektivavtalens innehåll och vet hur de ska tolkas och tillämpas i anställningsförhållanden. En sådan här expertis finns ingen annanstans! Som tehyit kan du kontakta förtroendemannen eller Tehys experter.