Periodarbetstid används allmänt på sjukhusens och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar samt på servicehem. Arbetsgivaren är inte skyldig att använda periodarbetstid, utan arbetstiden kan alltid organiseras enligt allmän arbetstid.

Periodarbetstid kan användas endast om arbetstidslagen tillåter det för arbetet i fråga eller om man har avtalat om periodarbetstid i kollektivavtalet.

Regelbunden arbetstid inom periodarbete

Inom periodarbete är den regelbundna arbetstiden det antal veckor som ingår i perioden gånger den arbetstid för en vecka som uppges i kollektivavtalet. 

Arbetstiden för en vecka är i de flesta kollektivavtal 38h 15min. I allmänhet omfattar en period tre veckor och den regelbundna arbetstiden är då 3 x 38h 15 min = 114h 45 min. 

Inom privata socialservicebranschen är arbetstiden för en vecka 38h 20min, arbetstiden för tre veckor är då 3 x 38h 20min = 115h. 

Arbetsskiftens längd vid periodarbete

  • inom kommunen (AKTA) får man planera in högst 10 timmar. Nattskiftet kan dock vara 11 h långt.
  • enligt kollektivavtalet för akutvårdare 12 timmar, om man inte mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om något annat. 
  • enligt kollektivavtalet för hälsoservicebranschen 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift, därtill är det möjligt att komma överns om 15 timmars arbetsturer
  • enligt kollektivavtalet för socialservicebranschen 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift
  • enligt AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift.

Arbetsskiftets längd är inom de flesta kollektivavtalsområden i princip minst fyra timmar.

Vid periodarbetstid förekommer ingen dygns- eller veckoarbetstid, utan gränsen för övertid anges för hela perioden. Övertid uppstår när övertidsgränsen för hela perioden överskrids.