Periodarbetstid

Periodarbetstid används allmänt på sjukhusens och hälsovårdscentralernas bäddavdelningar samt på servicehem. Arbetsgivaren är inte skyldig att använda periodarbetstid, utan arbetstiden kan alltid organiseras enligt allmän arbetstid.

Periodarbetstid kan användas endast om arbetstidslagen tillåter det för arbetet i fråga eller om man har avtalat om periodarbetstid i kollektivavtalet.

Vid periodarbetstid är den regelbundna arbetstiden beroende på kollektivavtal

 • 77 timmar och 30 minuter fördelade över en tvåveckorsperiod
 • 116 timmar och 15 minuter
 • 155 timmar fördelade över en fyraveckorsperiod
 • 221 timmar och 45 minuter fördelade över en femveckorsperiod
 • 232 timmar och 30 minuter fördelade över en sexveckorsperiod

Att slå ihop arbetsperioder

 • är inte möjligt inom den kommunala sektorn
 • är inte nödvändigt på arbetsplatser som tillämpar Avainta Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal på grund av periodernas längd
 • enligt kollektivavtalet för akutvårdsbranschen kan man slå ihop högst två treveckorsperioder
 • enligt kollektivavtalet för hälsoservicebranschen kan man slå ihop högst två treveckorsperioder

Arbetsskiftens längd vid periodarbete

 • inom kommunen högst 10 timmar
 • enligt kollektivavtalet för akutvårdare 12 timmar
 • enligt kollektivavtalet för hälsoservicebranschen 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift
 • enligt kollektivavtalet för socialservicebranschen 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift
 • Enligt AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal 10 timmars dagskift och 12 timmars nattskift

Arbetsskiftets minimilängd, såvida det inte finns anledning att avvika från reglerna

 • inom kommunen fyra timmar
 • i kollektivavtal för socialservicebranschen fyra timmar
 • I AVAINTA Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal fyra timmar

Vid periodarbetstid förekommer ingen dygns- eller veckoarbetstid, utan gränsen för övertid anges för hela perioden. Övertid uppstår när övertidsgränsen för hela perioden överskrids.

Inom den kommunala sektorn förnyades periodarbetstiden och de nya avtalsbestämmelserna trädde i kraft 1.6.2015.