Tehy

Tehy on sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden ammattijärjestö. Jäseniksi voivat liittyä myös näiden alojen opiskelijat.

Tehy on maamme suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutettujen ammattijärjestö – yli 160 000 jäsenen yhteisö ja edunvalvoja. Tunnemme alamme, ajamme rohkeasti etuamme ja olemme lähellä. Olemme muutosvoima ja paremman työelämän edistäjä. 

Ajamme jäsentemme taloudellisia, ammatillisia ja oikeudellisia etuja mm. neuvottelemalla työehtosopimuksista sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille. Vaikutamme myös lainsäädäntöön, työvoimapolitiikkaan, työelämän ratkaisuihin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Lue Tehyn säännöt.

Tuemme toisiamme kaikissa työelämän käänteissä. Olemme yhteisö, josta saa turvaa, mutta myös iloa ja energiaa. 

Tahdomme ja uskallamme ajaa yhdessä etuamme. Uskomme, että kun saamme palkat ja työolot kuntoon, myös kaikkien arjessa tärkeistä palveluista tulee parempia. Emme anna periksi ennen kuin onnistumme.

Jäseniä Tehyssä on yli 160 000. Valtaosa jäsenistämme työskentelee julkisella sektorilla, mutta myös yksityisellä puolella ja itsenäisinä yrittäjinä tai valtiolla. 

Tehyyn kuulutaan ammattiosaston tai opiskelijayhdistyksen kautta. Ammattiosaston jäseniä voivat olla kaikki sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet. Opiskelijayhdistyksen jäseniä voivat olla ensimmäistä sosiaali- ja terveysalan tutkintoa suorittavat.

Tehy perustettiin vuonna 1982, jolloin kuusi ammatillista alan järjestöä yhdistyi parantaakseen kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etuja. Tehy on keskusjärjestö STTK:n suurin ammattijärjestö.

Tehyläisten tutkinnot ja ammatit

Tehy on maamme suurin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneiden ja alalle opiskelevien ammattijärjestö. Tehyläiset toimivat sekä

Haluatko liittyä Tehyn jäseneksi?

Mitä vahvempi tukiverkosto, sitä turvallisempaa on tehdä töitä. Kun liityt Tehyn jäseneksi, sinun ei tarvitse yksin selvittää ongelmia, jotka ovat usein hankalia ja edellyttävät tietoa omista oikeuksista, työehdoista tai jopa lainsäädännöstä. Tuemme toisiamme kaikissa työelämän käänteissä. Ja tietenkin yhteisöstämme saa myös iloa ja energiaa vapaa-ajalle. Lue lisää jäsenyyden eduista ja liity jäseneksi.