HYVTES korvaa hyvinvointialueilla KVTES:n ns. yleisenä työehtosopimuksena.

Hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on voimassa 1.3.2023 - 30.4.2025. Siinä on sovittu hyvinvointialueiden yleiset palvelussuhteen ehdot, kuten perhevapaa, vuosiloma tai sairausloma. Eli niistä asioista joista ei SOTE-sopimuksessa tai lääkärisopimuksessa ole määräyksiä.

Verrattuna KVTESiin HYVTES:n teksteihin on tehty pelkästään stilistiä muutoksia, joten niitä ei erikseen ole avattu tässä. 

HYVTES palkankorotukset 2023–2027

Palkkataulukossa on kuvattu 12.2.2024 mennessä tiedossa olevat korotukset vuosittain.

1.6.20232,2 %Yleiskorotus, TES
1.6.20230,7 %Järjestelyerä, TES
1.6.20231,2 %HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma 
1.6.20231,0 %HYVTES - palkkaohjelma
30.6.2023467 €Ylimääräinen kertapalkkio
1.6.20242,27 %Yleiskorotus, TES
1.6.20240,73 %Järjestelyerä, TES
1.6.20241,0 %HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
1.10.20242,0 %HYVTES - palkkaohjelma
1.2.20250,4 %HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma - keskitetty erä
1.6.20250,4 %HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
X.X.2025X,X %TES-korotus, sovitaan myöhemmin*
1.6.20251,0 %HYVTES - palkkaohjelma
X.X.2026X,X %TES-korotus, sovitaan myöhemmin*
X.X.20260,8 %HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma**
X.X.2027X,X %TES-korotus, sovitaan myöhemmin
X.X.20271,2 %HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma**
Yhteensä vähintään 15,7 %***

* Työrauha päättyy 2025, joten vuosien 2025–2027 palkankorotuksista neuvotellaan myöhemmin.

** Korotusten ajankohta sovitaan myöhemmin

*** Luku on laskettu korkoa korolle vuosittain -menetelmällä.

Kertapalkkio kesäkuussa 2023

Hyvinvointialan henkilöstölle maksetaan 30.6.2023 kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa.