HYVTES korvaa hyvinvointialueilla KVTES:n ns. yleisenä työehtosopimuksena.

Hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on voimassa 1.3.2023 - 30.4.2025. Siinä on sovittu hyvinvointialueiden yleiset palvelussuhteen ehdot, kuten perhevapaa, vuosiloma tai sairausloma. Eli niistä asioista joista ei SOTE-sopimuksessa tai lääkärisopimuksessa ole määräyksiä.

Verrattuna KVTESiin HYVTES:n teksteihin on tehty pelkästään stilistiä muutoksia, joten niitä ei erikseen ole avattu tässä. 

HYVTES palkankorotukset 2023–2027

Taulukossa on kuvattu 7.3.2023 mennessä tiedossa olevat korotukset vuosittain.

1.6.2023 2,2 % Yleiskorotus, TES
1.6.2023 0,7 % Järjestelyerä, TES
1.6.2023 1,2 % HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
1.6.2023 1,0 % HYVTES - palkkaohjelma
30.6.2023 467 € Ylimääräinen kertapalkkio
1.2.2024 0,4 % HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
1.6.2024 2,27 % Yleiskorotus, TES
1.6.2024 0,73 % Järjestelyerä, TES
1.6.2024 0,6 % HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
1.10.2024 2,0 % HYVTES - palkkaohjelma
1.6.2025 0,8 % HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma
X.X.2025 X,X % TES-korotus, sovitaan myöhemmin*
1.6.2025 1,0 % HYVTES - palkkaohjelma
X.X.2026 X,X % TES-korotus, sovitaan myöhemmin*
X.X.2026 0,8 % HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma**
X.X.2027 X,X % TES-korotus, sovitaan myöhemmin
X.X.2027 1,2 % HVA:iden ja kunta-alan palkkauksen kehitysohjelma**
Yhteensä vähintään 15,7 %***

* Työrauha päättyy 2025, joten vuosien 2025–2027 palkankorotuksista neuvotellaan myöhemmin.

** Korotusten ajankohta sovitaan myöhemmin

*** Luku on laskettu korkoa korolle vuosittain -menetelmällä.

Kertapalkkio kesäkuussa 2023

Hyvinvointialan henkilöstölle maksetaan 30.6.2023 kertapalkkio 467 euroa. Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle kertapalkkio maksetaan 31.5.2023 voimassa olevan osa-aikaprosentin suhteessa.