Tehy stöder tehyitkandidater i kommunalvalet

Nästa kommunalval ordnas i april 2021. Tehys styrelse har beslutat om stöd till tehyitiska kandidater enligt följande:

Image text
Kuva: iStock
  • Tehy uppmuntrar sina medlemmar att ställa upp i kommunalvalet.  
  • En temaavdelning i anknytning till kommunalvalet läggs upp på Tehys webbplats med teman som är viktiga för Tehy i kommunalvalet. Dessutom syftar kampanjsidorna till att uppmuntra folk att rösta, och namnförteckningar över Tehy-kandidater efter ort läggs upp.   
  • Tehy-medlemmar som ställer upp i valet får 80 procent rabatt på kommunalvalsannonser i Tehy-tidningen.   
  • Tehy-tidningen dryftar kommunalvalsteman och uppmanar läsarna att rösta.   
  • Kandidaterna får avgiftsfritt använda Tehys regionbyråer för sina valevenemang. Villkoret är att saken avtalas på förhand med en organisationsexpert, så att Tehys egen verksamhet inte störs. Coronaläget kan orsaka förändringar i möjligheterna att använda lokalerna.  
  • Ett nyhetsbrev som behandlar teman i anknytning till kommunalvalet skickas ut till medlemmarna. I nyhetsbrevet marknadsförs Tehys valsidor och de tehyitiska kandidaterna.   
  • Jämlikhet eftersträvas i stödaktiviteterna. 
  • Kandidaterna kan inte utnyttja regionbyråernas personals arbetsinsats, med undantag för rådgivningen. 

Mer information om annonser och rabatter gällande Tehy-tidningen fås från Otavamedia, Juha Kurvinen (tfn 040 5415 787) och Anne Joukainen (tfn 050 3103 081), e-postadresser enligt formatet [email protected].