Tehy kunta-alan neuvottelutuloksesta: KT unohti samapalkkaisuuden

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola arvioi eilen syntyneen kunta-alan neuvottelutuloksen 1,2 prosentin yleiskorotuksen tasoa tyydyttäväksi näissä oloissa. Taso ylitti Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asettaman palkka-ankkurin ja auttaa torjumaan mm. inflaation aiheuttamaa palkansaajien ostovoiman heikkenemistä.
 
Kunnan neuvottelutulos sisältää yleiskorotuksen lisäksi 0,8 prosentin paikallisen järjestelyvaraerän. Tämä koko kunta-alaa koskeva järjestelyvaraerä on Tehyn tietojen mukaan kytketty Tehy-sopimuksen henkilöstömäärää koskevaan erään siten, että jos Tehy-sopimuksen henkilöstöerä toteutuu 1 – 2 prosentin suuruisena, se maksetaan 0,8 prosentin sijaan koko kunta-alan henkilöstölle.
 
Tehy-sopimuksessa (sopimuskausi 19.11.2007 – 31.12.2011) on sovittu 1.5.2011 maksettavasta 0 – 2 prosentin suuruisesta palkankorotuserästä, jonka suuruus riippuu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstömäärän valtakunnallisesta kehityksestä.  Erän ideana on, että jos henkilöstö sosiaali- ja terveysalalla joutuu jatkossa monin paikoin tekemään töitä vähemmällä väellä, tästä myös palkitaan alan henkilöstöä palkankorotuksilla. Tiedot henkilöstömäärän kehityksestä saadaan Tilastokeskuksen tietojen perusteella aikaisintaan huhtikuussa.
 
Laitinen-Pesola on pöyristynyt eilisen palkkaratkaisun koplauksesta Tehy-sopimuksen henkilöstömäärää koskevaan erään.
 
- Otimme tietoisen riskin vuonna 2007 tämän korotuserän suhteen.  Kun erän tarkasteluperusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön määrä, on ymmärrettävää, että mahdollinen korotuskin koskisi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä laajemmmin eikä kohdistuisi vain tehyläisiin. Nyt korotuserä on kuitenkin leviämässä koko kunta-alalle, vaikka hoitohenkilöstö tekee työn. Tämä on mielestäni hyvin epäoikeudenmukaista.
 
Erän mahdollinen leviäminen koko kunta-alalle tulisi kalliiksi.
 
-Jos Tehy-sopimuksessa sovittu henkilöstömäärään sidottu erä laukeaa maksettavaksi täysimääräisenä koko kunta-alalle, ovat eilen tehdyn sopimuksen korotukset toukokuussa yhteensä 3,2  %.
 
Neuvottelutulokseen sisältyy myös sopimusaloittain vaihteleva kertaerä, josta korkeammin palkatut hyötyvät eniten. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja teknisten sopimuksen kertaerä on 100 euroa, opetusala saa 140 euron kertaerän ja lääkärien kertaerä on 250 euroa.
 
- On muistettava, että jo prosenttikorotukset nostavat korkeampia palkkoja lähtökohtaisesti enemmän. Nyt myös kertaerä on suurempi juuri niille aloille, joiden palkkataso on valmiiksi korkeampi. Tämä on epäoikeudenmukainen linja kuntien pienipalkkaisten koulutettujen naisten kannalta, Laitinen-Pesola sanoo.
 
Tehyssä on ollut jo pitkään valmiutta uudistaa kunta-alan neuvottelujärjestelmää ja työehtosopimuksia vastaamaan palvelujärjestelmän haasteita.  Jaana Laitinen-Pesola näkee entistä selkeämmin kuinka koulutetun hoitohenkilöstön oma sopimus vastaisi paremmin nykypäivän oloja ja vaatimuksia.
 
- Kuntatyönantajat KT ei ikävä kyllä ole osoittanut uudistushalua ja innovatiivisuutta, kun työelämä ja palvelutarpeet sekä –rakenteet ympärillä muuttuvat. 
 
Tehy ei ollut tällä kierroksella mukana kuntaneuvotteluissa, sillä vuonna 2007 solmittu Tehy-sopimus on voimassa tämän vuoden loppuun. Eilisen ratkaisun yleiskorotus ja ne paikalliset erät, joita vastaavia ei ole Tehy-sopimuksessa, koskevat myös tehyläisiä.
 
Lisätietoja:  Jaana Laitinen-Pesola, puh (09) 5422 7012