Työntekijällä on oikeus jäädä töistä hoitovapaalle hoitamaan lastaan kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaalta ei makseta palkkaa.

Työntekijä voi hoitovapaan aikana työskennellä toisella työnantajalla. Käytännössä kuitenkin keikkaluontoisesti, koska lapsen hoidon on oltava ensisijainen syy poissaoloon. Myös työsuhteeseen liittyvä kilpailukielto pitää ottaa huomioon.

Hoitovapaan ajalta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa ja se ei yleensä kerrytä työkokemuslisiä. Kunta-alalla hoitovapaa kuitenkin kerryttää työkokemuslisää.

Hoitovapaan jakaminen

Hoitovapaata voidaan pitää enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia hoitovapaan pitämisestä toisin, jos pääsevät siitä yksimielisyyteen. Hoitovapaajaksot voivat siis olla kuukautta lyhyempiä ja niitä voidaan pitää enemmän kuin kaksi.

Hoitovapaajaksojen enimmäispituutta rajoittaa ainoastaan hoidettavan lapsen ikä. Adoptiovanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka, kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta ja enintään lapsen koulun aloittamiseen asti. 

Hoitovapaata voi saada vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerrallaan. Vanhemmat eivät voi siis olla samanaikaisesti hoitamassa lasta kotona. Jos työntekijään sovelletaan 1.8.2022 voimaan tulevaa uutta perhevapaalainsäädäntöä, toinen vanhemmista voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata raskaus- tai vanhempainvapaan aikana. Jos puolestaan työntekijään sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä, toinen vanhemmista voi pitää yhden jakson hoitovapaata äitiys- ja vanhempainvapaan aikana.

Työntekijä voi hakea hoitovapaan ajaksi Kelasta kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on 1.8.2022 alkaen, että hoitovapaajakso on vähintään kuukauden mittainen.

Jäsenmaksua ei aina tarvitse maksaa

Joissain elämäntilanteissa sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Tällainen on esimerkiksi tilanne, kun jäät perhevapaalle. Muista aina ilmoittaa meille, sillä emme saa tietoa muualta.

Kuvassa on vauva ja nalle