Lapsen isällä on oikeus isyysvapaan pitämiseen, kunnes lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. Joissain työehtosopimuksissa on sovittu isyysvapaan palkallisuudesta.

Palkka maksetaan yleensä isyysvapaan kuudelta tai kahdeltatoista ensimmäiseltä arkipäivältä, jos työehtosopimuksessa asetetut edellytykset täyttyvät.

Isyysrahan maksamisen edellytyksenä on, että lapsen isä osallistuu lapsen hoitoon eikä ole tänä aikana ansiotyössä tai muussa omassa työssä. Isyysrahaan on oikeus myös opiskelijalla, jos hän osallistuu lapsensa hoitoon.

Isyysvapaan kesto ja jakaminen

Isyysvapaa voi kestää yhteensä enintään 54 arkipäivää. Isä voi olla äidin äitiys- ja vanhempainvapaan aikana isyysvapaalla enintään 18 arkipäivää. Halutessaan isä voi olla äitiys- ja vanhempainvapaan jälkeen enintään 36 arkipäivää isyysvapaalla.

Äitiys- ja vanhempainvapaan aikana pidettävä isyysvapaa voidaan jakaa enintään neljään jaksoon. Äitiys- ja vanhempainvapaan jälkeen pidettävä isyysvapaa voidaan jakaa enintään kahteen jaksoon. Isän vapaita ei voida siirtää äidille.

Isyysrahaa maksetaan maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien. Isä voi itse päättää, miltä päiviltä hakee isyysrahaa.

Jäsenmaksua ei aina tarvitse maksaa

Joissain elämäntilanteissa sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Tällainen on esimerkiksi tilanne, kun jäät isyysvapaalle. Muista aina ilmoittaa meille, sillä emme saa tietoa muualta.

Kuvassa on vauva ja nalle