Lapsen isällä on oikeus isyysvapaaseen, jos perhevapaisiin sovelletaan vanhaa ennen 1.8.2022 voimassa ollutta perhevapaalainsäädäntöä.

Oikeus isyysvapaaseen ja isyysrahaan poistuu uuden perhevapaalainsäädännön tultua voimaan 1.8.2022. Jatkossa työntekijällä on isyysvapaan sijasta oikeus vanhempainvapaaseen. Vanhempainvapaan ajalta maksetaan Kelasta vanhempainrahaa. 

Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä.

Jos perhevapaisiin sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä, lapsen isällä on oikeus isyysvapaan pitämiseen jäljempänä esitetyn mukaisesti, kunnes lapsi on täyttänyt kaksi vuotta. Joissain työehtosopimuksissa on sovittu isyysvapaan palkallisuudesta.

Palkka maksetaan yleensä isyysvapaan kuudelta tai kahdeltatoista ensimmäiseltä arkipäivältä, jos työehtosopimuksessa asetetut edellytykset täyttyvät.

Mies

Jäätkö perhevapaalle? 

Perhevapaisiin lasketaan mm. vanhempainvapaa, raskausvapaa ja hoitovapaat. Tehyn työelämäoppaaseen on koottu keskeiset asiat, jotka sinun on hyvä tietää eri vapaista. 

Jäsenmaksua ei aina tarvitse maksaa

Joissain elämäntilanteissa sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Tällainen on esimerkiksi tilanne, kun jäät isyysvapaalle. Muista aina ilmoittaa meille, sillä emme saa tietoa muualta.