Perehdytystä pitää saada aina, kun siirtyy uuteen tehtävään tai tehtävät vaihtuvat. Työnantajan vastuulla on järjestää työntekijän riittävä perehdyttäminen.

Perehdytyksen tarkoituksena on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen

  • omiin tehtäviinsä
  • työpaikan toimintaan
  • työvälineisiin
  • työturvallisuuteen.

Lisäksi käydään läpi työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työaika, koeaika, palkka ja työterveyshuolto.

Usein perehdyttäjä antaa uudelle työntekijälle kirjallista materiaalia, johon kannattaa tutustua huolellisesti.

Kuka vastaa perehdytyksestä?

Lähin esihenkilö vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta.

Hän voi delegoida erilaisia perehdyttämiseen ja opastuksen liittyviä tehtäviä muille työntekijöille, mutta vastuu säilyy aina johdolla ja esihenkilöllä.

Työpaikoilla pitää olla perehdytysohjelma, jota noudatetaan. Jos koet, että perehdytyksesi ei ole riittävää, puhu siitä esihenkilösi kanssa.

Hoitaja

Tehyn koulutukset jäsenille

Osallistu Tehyn järjestämään koulutukseen ja seminaareihin. Ne ylläpitävät ja kehittävät ammatissa vaadittavaa osaamista sekä jakavat uusinta tietoa. Niissä voit myös luoda verkostoja!